سنگ آبهای طبیعی کویر

در کوهای جنوب خور و روستاهای اطراف یکی از شگفت انگیز تریرن سازه های دست طبیعت به چشم می خوردکه در میان دره ها و کوههای  این منطقه دیده مشود.
این پدیده طبیعی که رویدادی فرسایشی و حاصل میلیون سال ستیز باد و باران با سنگ است سنگ آب نام دارد

سنگ آب تور کویر هتل بالی

سنگ آبها که بر اثر فرسایش آبی در طی میلیون ها سال در میان  دره ها به وجود آمده اندبه صورت پلکانی وطبقاتی از بالاترین نقطه دره شروع شده و تا پایین ترین نقطه دره ادامه دارد .شکل ظاهری این حوض چه های طبیعی به صورت بیضی میباشد که در اندازه های مختلف دیده می شود به صورتی که بعضی از آنها از  گنجایش 10 لیتر آب بعضی دیگر گنجایش بیش از 10 هزار لیتر آب را دارد در فصول بارندهگی این سنگ آبها پر آب و بسیار زیباست  به گونه ای که کمتر کسی وجود چنین چشم اندازی را از یک منطقه ای کویری دارد تعدادی از این سنگ آبها که از گنجایش بالای برخوردارند آب موجود در خود را چندین ماه ذخیره میکنند که این منابع طبیعی آب ذخیره بسیار مناسبی برای حیات وحش کویر می باشند

سنگ آبها یکی از بکرترین وزیبا ترین مناطق کویری می باشند

سنگ آبها در کویر بهترین منابع آبی برای حیاط وحش می باشند
نوشته ایجاد شد 48

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا